Andris Kukainis
Valdes priekšsēdētājs / direktors
(Iekšzemes kravu pārvadājumi un eksports)
E-pasts: andris.kukainis@bcl-services.lv

Juris Kukainis
Direktora vietnieks komercjautājumos
(Starptautiskie kravu pārvadājumi)
E-pasts: juris.kukainis@bcl-services.lv
Valde
 
©BCL Services
Izstrādātājs: